ענישה בצה"ל

במהלך השירות הצבאי, ישנם חיילים שעשויים להסתבך בעבירות שונות כמו עריקות מהצבא, נהיגה בשכרות, אלימות, שימוש בסמים ועוד, שההרשעה עליהם יכולה להשפיע מאוד לא טוב על העתיד שלהם ולגרור אותם לריצוי עונשים במסגרת הצבא. סמכותו של בית הדין הצבאי הינה לשפוט כל חייל שהוא בסדיר או במילואים, על כל עבירה שמעוגנת בחוקי מדינת ישראל. במאמר זה נרחיב אודות העונשים בצה"ל המוטלים על החיילים שעברו עבירה במסגרת שירותם הסדיר או במילואים.

״מתחם ענישה״ של בית הדין הצבאי

בית הדין הצבאי קובע את מתחם הענישה המתאים בעבירות שבהן הנאשם הורשע. למשל, בית הדין הצבאי קובע כי בשל ביצוע עבירה מסוימת מתחם הענישה הינו – שלוש עד שש שנות מאסר. בתוך המסגרת הזו, קובע בית המשפט מה יהיה העונש שיבחר להטיל על הנאשם הספציפי לפי הנסיבות האישיות שלו ודרגת המעשה. בהחלטה, יצהיר השופט אם אכן מצא מקום להקל בעונש או לחילופין, להחמיר.

העונשים וההבדל ביניהם

  • מאסר בפועל – ריצוי מאסר בכלא צבאי (או אזרחי במידה ותקופת המאסר נמשכת גם בתום השירות). בדין הצבאי, חייל שנשפט לעונש מאסר בפועל, ירצה בכלא צבאי (בצריפין או בעתלית). במקרים שבהם יש עונש מאסר ארוך על ידי בית הדין הצבאי, הוא ימשיך לרצות את העונש שלו בכלא אזרחי.
  • מאסר על תנאי – בית הדין הצבאי יכול לפסוק עונש שהוא – ״מאסר על תנאי״, שזה מעין כרטיס אזהרה שבו ניתנת לחייל הזדמנות לא לשוב על מעשיו, כלומר, היה ויחזור לבצע את סוג העבירה הספציפית (כמו שימוש בסמים), הוא ירצה את העונש בכלא. היה והנאשם אינו עומד בתנאי ומבצע את העבירה שוב במסגרת תקופת התנאי, אפשר להפעיל את התנאי במצטבר, משמע בנוסף על העונש שיפסק בתיקו החדש. בית המשפט יכול לקבוע שחלק מהעונש או כל העונש יבוצע בצורה של מאסר על תנאי.
  • מאסר באופן של עבודות שירות – ריצוי עונש המאסר על ידי עבודות שירות כשהמשמעות היא ריצוי העונש בצורה הרבה יותר מקלה אולם באמצעות פיקוח.
  • פסילת רישיון נהיגה – בית הדין הצבאי יכול להחליט על פסילה של רישיון נהיגה של החייל, (גם הצבאי וגם האזרחי) וזה לא רק בעקבות עבירות שנעשו במסגרת תעבורה, אלא גם במידה ונתפס החייל שהוא עושה שימוש בסמים מסוכנים.
  • קנס – בית הדין רשאי גם להטיל קנס לקופת המדינה. היה והעונש מוטל על חייל שנמצא במסגרת שירות חובה, הגובה של הקנס לא יעלה מעל לשני משכורות של חייל טוראי.
  • פיצויים – בשונה מתשלום קנס כספי שמשולם לקופה של המדינה, תשלום כספי הפיצויים יועברו לכל מי שנפגע מאותה עבירה של החייל שפגע (כמו במקרה של אונס או הטרדה, אלימות, גניבה וכולי) אם הנאשם עודנו במסגרת שירותו הצבאי – סכום הפיצויים הגבוה שבית הדין יכול חייב אותו, יהיה מוגבל לסכום של 10 משכורות טוראי.
  • הורדה בדרגה – בית הדין הצבאי זכאי גם להוריד חייל בדרגה היה והוא הורשע בדין פלילי. בית הדין יכול להוריד בכמה דרגות שיראה לנכון, גם אם מדובר בקצינים או כל דרגה גבוהה לדרגת טוראי.

קראו גם על עורך דין צבאי

מעוניינים לשמוע עוד? השאירו פרטיכם כעת!