ייפוי כוח מתמשך

אחת הזכויות הבסיסיות שלנו, היא להחליט על גופינו ועל עצמנו. ייפוי כוח מתמשך הינו למעשה מסמך משפטי שמעניק לכל אדם שהוא מעל גיל 18 להחליט לבד מי יטפל מי בעניינו העתידיים היה ויגיע לתרחיש בו לא יהיה מסוגל לטפל בעצמו. זאת כל עוד הוא מבין את המשמעות של הדבר, המטרה והן את התוצאה של מתן ייפוי כוח מתמשך. יתרון בולט של ייפוי הכוח הוא שהאדם "המסמיך" בוחר לבד, עוד בזמן שהוא יכול לקהל החלטות רציונאליות ועצמוניות וגם לבצע אותן, כגון – מי יטפל בעניינים שלו ביום מן הימים ואיך יראו החיים, אם מצבו הבריאותי יורע, במקרה של חלילה תאונה, מחלה גנטית במשפחה כמו דמנציה וכל מה שעלול לפגוע ישירות בכושר השיפוט הבריא לו. מיופה הכוח צריך לפעול בהתאם להנחיות של זה שהסמיך אותו, הוא יצטרך לחתום ולאשר מול עו"ד שהוא אכן מסכים לתוכן של מסמך ייפוי כוח עם כל ההנחיות המקדימות שמצוינות בו.

אילו ייפויי כוח מתמשכים יש?

יש שני סוגי ייפויי כוח – ייפוי כוח מתמשך שהוא מתמקד בעניינים אישיים והוא מיועד כל כולו לרווחתו הבלעדית של האדם, לצרכים היומיומיים שלו, לביתו, לבריאות הגוף והנפש. ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתמקד רק בעניינים בריאותיים. ייפוי כוח מתמשך רפואי נחתם גם בפני עו"ד וגם על ידי רופא או פסיכולוג. ויש ייפוי כוח מתמשך שהוא מתמקד רק בענייני רכוש ומטרתו לטפל בכל הקשור לנכסים ולכספים של אותו אדם. המסמיך רשאי לקבוע שמיופה הכוח הוא האיש שמוסמך לקבל בשמו את מנעד ההחלטות שיהיו בעתיד בנוגע לכסף ולהיות בעל שיקול הדעת בהקשר לתוכן של אותן החלטות, או במידה וירצה הוא זכאי לפרט את כל רצונותיו על כל החלטה שתהייה בעתיד ותתקבל בנושאים הכספים וזאת באמצעות כתיבה של "הנחיות מקדימות". המסמיך יכול גם לקבוע "אנשים מיודעים" שהם יזונו ממידע ממיופה הכוח לגבי החלטות שקיבל או פעולות שעשה או במקרה אחר הוא יכול להחליט שהאפוטרופוס הכללי הוא זה שיפקח על מיופה הכוח

מה הן הנחיות מקדימות?

בכל ייפוי כוח יש הנחיות מקדימות שהן רכיב מהותי במסמך ייפוי כוח והמטרה שלהן היא להנחות את מיופה הכוח כיצד יש לתפקד באותו אדם שהסמיך אותו למיופה כח, בזמן שזה (ייפוי כוח מתמשך) ייכנס לתוקפו. סך הכל יש אפשרות לכתוב בצורה חופשית את ההנחיות המקדימות ואפשר לשלב בהן הדרכות מפורטות במגוון תחומים, עם זאת, הקושי הגדול הינו להצליח לשער את מנעד התרחישים שיכולים להתממש ביום מן הימים.

עריכה של ייפוי כוח מתמשך

המסמיך יערוך ייפוי כוח מתמשך מול עו"ד שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי או מול רופא מוסמך (במקרים של ייפוי כוח רפואי). ייפוי הכוח מתמשך יכלול חתימה של המסמיך, מיופה הכוח ושל העו"ד. המסמיך יכול לקבוע בייפוי הכוח עצמו כי מיופה הכוח יקבל עבור תפקידו שכר. במצב זה יהיה עליו לקבוע גם את מה גובה השכר. מיופה הכוח רשאי לקבל החזר על הוצאות שהוציא עבור האדם שהסמיך אותו בכל זמן שהוא בתפקיד זה.

חזרה אל דף הבית

מעוניינים לשמוע עוד? השאירו פרטיכם כעת!