בית דין צבאי

המשפט הצבאי הוא שטח שכל מי שעוסק בו נדרש יהיה להבין בכל התחום הפלילי ובתחום המשפט המנהלי. אולם בשל הייחודיות שבו, ידע וניסיון במשפט הפלילי והמנהלי לא מספיק דיו על מנת לעסוק ולהיות בקיא בכל הנוגע גם במשפט הצבאי. עורך דין צבאי אמור להכיר את מנעד הדינים שחלים בכל מקרה בו דן הדין הצבאי. מערכת המשפט הצבאית הינה מערכת שמופרדת מהמערכת האזרחית ויש בה הסדרים שונים וייחודיים. בראשה של מערכת התביעה המשפטית ניצב הפרקליט הצבאי הראשי והגורמים שאחראים על כל ההליך המנהלי הצבאי שאינו זהה למה שקיים במערכת האזרחית.

כל ההתנהלות בבית הדין הצבאית הינה שונה. העבירות והערכאות שונות (למשל – סוג ערכאת הערעור וגם המועד בו ניתן להגיש את הערעור הינו אחר) עו"ד לענייני צבא שמייצג בבית דין צבאי ועוסק במשפט הצבאי אמור להגיע עם ידע ייחודי בתחום זה, הבנה והכרה בכל הפרוצדורות של המערכת הצבאית, בהיעדר כל זה הוא לא יצליח לשער את סיכויו של אותו תיק שברשותו ולא יבין כיצד להתנהל בהתאם לכל ההליכים המקובלים.

מגוון רחב של עבירות

העבירות במסגרת המשפט הצבאי יכללו עבירות צבאיות כמו עריקה, אי שמירה על נשק או רכוש, השתמטות מפעילות צבאית, אלימות, גניבות, הטרדה וכולי. לסוג עבירות אלה יש ייחודיות משפטית ופסיקה ייחודית שחובה להכיר לעומק ולכן רק עו"ד צבאי עם ניסיון יוכל לסייע לאותו חייל שנשפט בגין עבירות אלה. במקביל לעבירות הצבאיות יכול להישפט חייל בבית הדין הצבאי גם על עבירות שהן לא נחשבות לצבאיות כמו: עבירות סמים בכל דרגת חומרה, התנהגות אלימה, הונאה, קבלת דבר מה במרמה, הריגה, נהיגה בשכרות וכדומה. למעשה, גם בעבירות אלו, שנדונות בפני בית המשפט האזרחי, ההחלטה הסופית, דרכי הפעולה ודרגת הענישה תהיינה שונות מאלה הנהוגות במערכת האזרחית.

חשוב לציין שרבים מהחיילים שנידונים בבית הדין הצבאי הינם חיילים נורמטיביים או קצינים שתרמו הרבה. עו"ד שמופיע בפני בתי הדין הצבאי אמור לקחת זאת בחשבון כשהוא טוען לעמוק את כל הטיעונים ומבהיר את הפעולות כשהוא מבין את אופי המשפט. בקיאות במשפט הצבאי תדרוש בין היתר גם בקיאות בכל הנוגע לתפקידים ודרגות במערכת הצבאית.
בזהה למערכת האזרחית, דיון בבית המשפט הצבאי יכול להתבצע על ידי דן אחד, שהוא עורך דין משפטן בהסמכתו, או על ידי מותב של שלושה שופטים. זאת, לפי החומרה של התיק. השוני בין המערכות, הצבאית והאזרחית, יבוא לידי ביטוי באופי של הרכב השופטים. חלק מחברי ההרכב הינם קצינים בלי הסמכה משפטית, עם זיקה למשרת הנשפט.

הענישה בצה"ל

מתחם הענישה של בתי הדין הצבאיים גם הוא רחב ועם זאת שונה, בין יתר מהעונשים שמוטלים על החיילים הינם קנסות, מחבוש ומאסר לתקופה ממושכת, הרודה בדגה, מאסר על תנאי, שלילת רישיון נהיגה ועד לרישום פלילי שלא פג לאחר השירות. בהתאם לזכות עבור כל חייל להליך הוגן, לכל אדם וחייל שמשרת שיועמד לדין הצבאי, קיימת הזכות לייצוג ראוי. הסניגוריה הצבאית תעמיד לרשות הנאשם את שירותיה, אולם משרת שמסיבות ששמורת עמו, יעדיף לפנות לעו"ד צבאי חיצוני – רשאי כאמור לעשות כך. קראו עוד על ענישה בצה"ל.

מעוניינים לשמוע עוד? השאירו פרטיכם כעת!